POLITYKA PRYWATNOŚCI


Klauzula Informacyjna RODO


Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IGMAR S. C. MARIA WITAS, IZABELA WITAS-WALCZAK, KATARZYNA PODKOWA, ul.Jana Kasprowicza 23 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP 6521172540
1. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w oddziale firmy IGMAR S.C. MARIA WITAS, IZABELA WITAS-WALCZAK, KATARZYNA PODKOWA, ul. Jana Kasprowicza 23 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP 6521172540,, pod numerem telefonu: 32 737 49 69, lub adresem e-mail:
2. informuję, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy
2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Sądy ,Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi ,przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży i wysyłki procedur.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.
Inspektor ochrony danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),


Od listopada 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w

IGMAR S. C. MARIA WITAS, IZABELA WITAS-WALCZAK, KATARZYNA PODKOWA

ul. Jana Kasprowicza 23
43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP 6521172540
REG 273071050


udziela Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Sutor
ul. Mickiewicza 3/4
43-300 Bielsko-Biała
e-mail:
tel.+48 667 632 020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.

@keramic.store

Follow Us :